0219662
0219662
max 48h
Solicită Ofertă

Traducere din limba engleză
Memorandum de înțelegere:
Promovarea Combaterii Integrate a Dăunătorilor în
Europa
Preambul
Indiferent dacă sunt animale, plante sau insecte, dăunătorii pot și au un impact dăunător asupra
oamenilor și mediului. Chiar dacă o varietate mare de dăunători au coexistat întotdeauna cu omenirea,
astăzi, dovezi temeinice sugerează faptul că zonele urbane sunt din ce în ce mai mult expuse la ele și la
boli aferente dăunătorilor.
Evoluția continuă a schimbărilor climatice și a urbanizării neplanificate contribuie la proliferarea
dăunătorilor și accentuează severitatea impactului acestora asupra sănătății publice, biodiversității,
aprovizionării cu alimente și hrană pentru animale și chiar percepțiile cetățeanului privind igiena și
securitatea. Pe de altă parte, nu putem aștepta ca măsurile de acțiune climatică să aibă efectul lor, de
exemplu, înainte de a aborda amenințarea inacceptabilă din partea dăunătorilor și a bolilor transmise de
dăunători.
În scopul obținerii unui viitor mai bun și mai durabil pentru toți, Națiunile Unite au identificat
șaptesprezece Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru 2030 (ODD). Gestionarea profesională a
dăunătorilor nu poate oferi un „glonț de argint” pentru atingerea tuturor acestor obiective. Cu toate
acestea, acesta are un rol esențial de jucat în asigurarea sănătății publice și a bunăstării cetățenilor UE
în contextul unora dintre aceste obiective, reducând totodată impactul asupra mediului și sporind
competitivitatea economiei UE.
În special, combaterea dăunătorilor contribuie la atingerea obiectivelor pentru o mai bună sănătate și
bunăstare (ODD 3), orașe sustenabile (ODD 11) și atenuarea schimbărilor climatice (ODD 13). O
condiție necesară pentru îndeplinirea acestei misiuni vitale este de a asigura profesionalizarea eficace și
eficientă a industriei de combatere a dăunătorilor din întreaga lume. Prin această inițiativă, industria din
Europa arată deja calea și își propune să meargă mai departe.
2
Gestionarea profesională a dăunătorilor necesită o înțelegere aprofundată a dăunătorilor înșiși, a
mediilor și a comportamentelor lor diferite, în special atunci când este posibil să producă daune
sănătății umane și animale. În plus, departamentele interne de combatere a dăunătorilor din organizații,
precum și companiile de combatere a dăunătorilor și tehnicienii lor trebuie să fie pe deplin familiarizați
cu gama de tehnici și produse utilizate în practicile de prevenire și control.
În cele din urmă, intervenția profesională a unui manager de operațiuni privind dăunătorii se dorește a
fi sustenabilă - adică să minimizeze riscurile pentru sănătatea umană, pentru organismele benefice și
non țintă, și pentru mediu. Dimpotrivă, managerii interni de operațiuni privind dăunătorii și furnizorii
de servicii de combatere a dăunătorilor care acționează fără cunoștințele, calificările sau instruirea
necesară pot produce daune neintenționate.
O intervenție a unui non-expert poate afecta în mod negativ sănătatea și siguranța atât a forței de muncă
angajate în furnizarea serviciului, cât și a persoanelor care au căutat aceste servicii pentru a-și proteja
casele, afacerile sau zonele învecinate. Măsurile sau intervențiile inadecvate efectuate în mod greșit pot
dăuna grav mediului. Aceasta, desigur, dăunează credibilității profesionale a întregului sector de
combatere a dăunătorilor.
O abordare bazată pe principiile și practicile de Combatere integrată a dăunătorilor și respectarea
deplină a tuturor regulamentelor aplicabile este cea mai bună garanție a unui rezultat eficient și
profesional.
Versiunea din 1 decembrie 2019 (FINAL)
3
Combaterea integrată a dăunătorilor
Combaterea integrată a dăunătorilor (MID) este o abordare stabilită de Organizația pentru Alimentație
și Agricultură a Națiunilor Unite, bazată pe cercetări științifice și este o strategie bazată pe ecosistem,
care se concentrează pe prevenirea și combaterea pe termen lung a dăunătorilor sau a daunelor acestora,
în principal, printr-o combinație de tehnici precum manipularea habitatelor, modificarea practicilor
culturale care pot conduce la proliferarea dăunătorilor.
Pesticidele sunt utilizate numai după ce monitorizarea indică faptul că sunt necesare și în conformitate
cu liniile directoare stabilite. Tratamentele se fac cu scopul de a controla doar organismul țintă.
Materialele de combatere a dăunătorilor sunt selectate și aplicate într-o manieră care să minimizeze
riscurile pentru sănătatea umană, pentru organismele benefice și non-țintă, și pentru mediu.
Întelegerea
Prin urmare, noi, în calitate de reprezentanți ai sectorului european de combatere a dăunătorilor și a
gamei largi de utilizatori ai serviciilor de combatere a dăunătorilor, înțelegem și recunoaștem valoarea
practicilor profesionale și durabile de combatere a dăunătorilor, pe baza principiilor și practicilor de
Combatere Integrată a Dăunătorilor. Vom adopta măsuri pentru ca acest profesionalism să fie extins și
îmbunătățit în Europa. O astfel de acțiune este cu atât mai importantă, deoarece este o condiție
prealabilă pentru multe organizații în îndeplinirea responsabilității sociale și extinse a producătorului
atât pentru clienții lor, cât și pentru cetățenii Europei.
În acest context, suntem recunoscători Comitetului UE al Regiunilor pentru sprijinul acordat în
promovarea unui Memorandum de Înțelegere între furnizorii și utilizatorii serviciilor și produselor
profesionale de combatere a dăunătorilor din Europa. În octombrie 2018, domnul Mikel Irujo
Amezaga, reprezentant al guvernului Regiunii Autonome din Navarra la Comitetul Regiunilor, a
declarat:
„Vom analiza modalitățile de coordonare a acestei inițiative legale blânde de pe ordinea de zi a
Comitetului Regiunilor în cadrul inițiativelor ” Orașe Sănătoase și Agenda Urbană”, unde regiunile și
4
comunitățile locale ar trebui să colaboreze cu furnizorii de servicii profesionale de combatere a
dăunătorilor pentru protejarea cetățenilor în mediul urban .“
Noi, semnatarii, solicităm Comisiei Europene, Parlamentului European, statelor membre ale UE și
tuturor celorlalte părți interesate să recunoască formal rolul esențial al gestionării profesionale a
dăunătorilor în a ajuta igiena sigură, sănătatea publică și siguranța consumatorilor din toată Europa și
necesitatea de a asigura că se adoptă măsuri pentru a aborda activitățile frauduloase care pun în pericol
siguranța și bunăstarea cetățenilor.
Scopul memorandumului
Toți semnatarii acestui Memorandum de înțelegere susțin și aprobă angajamentele și cerințele minime
care sunt caracteristicile cheie ale gestionării profesionale a dăunătorilor, ca o modalitate de a stopa
activitățile dăunătoare ale furnizorilor necalificați de servicii sau a programelor improvizate de
gestionare a dăunătorilor.
Combaterea dăunătorilor ar trebui să fie realizată de tehnicieni instruiți, în conformitate cu principiile și
practicile Combaterii integrate a dăunătorilor.
Semnatarii solicită recunoașterea oficială de către instituțiile UE și statele membre ale UE a rolului
esențial al gestionării profesionale a dăunătorilor în:
• Protejarea sănătății și a siguranței cetățenilor;
• Promovarea unui mediu sigur și sănătos pentru toți;
• Ajutarea întreprinderilor și a facilităților publice să asigure standarde ridicate de igienă;
• Contribuirea la asigurarea protecției biodiversității și a speciilor pe cale de dispariție; și,
• Păstrarea credibilității sectorului general de combatere a dăunătorilor ca facilitator al unei vieți sigure
și durabile
Prin urmare, sectorul de combatere a dăunătorilor în Europa și clienții săi au identificat o serie de
angajamente cheie care vor fi respectate de către managerii profesioniști de operațiuni privind
dăunătorii, pe măsură ce își desfășoară activitatea lor vitală.
5
Angajamente
1. Companiile profesionale de combatere a dăunătorilor și departamentele interne de combatere a
dăunătorilor din organizații trebuie să respecte pe deplin toate legile aplicabile în care își desfășoară
activitatea și cel puțin standardul CEN EN 16636 (auditat, în mod ideal, în urma protocoalelor
CEPA Certified®).
2. Tehnicienii de combatere a dăunătorilor trebuie să demonstreze că îndeplinesc cerințele necesare
pentru a rezolva problemele legate de dăunători. Astfel, ei ar trebui:
A. Să înțeleagă biologia relevantă, comportamentul diferiților dăunători și necesitatea unui
management atent al oricărui tip de infestare;
b. Să fie la curent cu toate metodele relevante pentru gestionarea provocărilor existente și viitoare ale
dăunătorilor;
c. Să fie instruiți în utilizarea durabilă și sensibilă a biocidelor acolo unde sunt solicitate;
d. Să fie conștienți de cerințele mai ample de sănătate și siguranță ale activităților lor, odată cu
utilizarea biocidelor.
3. Intervențiile de combatere a dăunătorilor, furnizate de companiile de combatere a dăunătorilor și de
departamentele interne de combatere a dăunătorilor și de tehnicienii acestora, trebuie să fie adaptate la
nevoile și la specificul diferiților operatori privați și publici care se bazează pe aceste servicii și să
răspundă cerințelor de igienă și sanitare speciale ale acestora.
4. Tehnicienii instruiți trebuie să aplice abordarea ”Combaterea integrată a dăunătorilor” și să urmeze
ierarhia privind combaterea dăunătorilor – adică, mai întâi, un diagnostic atent; în al doilea rând,
excluderea; în al treilea rând, restricția; urmată de distrugere, angajându-se să utilizeze mijloace
chimice sau non-chimice de distrugere numai după ce au fost examinate toate celelalte tehnici.
5. Companiile profesionale de combatere a dăunătorilor și departamentele interne de combatere a
dăunătorilor trebuie să fie supuse certificării de către un organism independent de certificare.
6. Companiile profesionale de combatere a dăunătorilor și departamentele interne de combatere a
dăunătorilor trebuie să fie auditate de către organisme independente de certificare, calificate în mod
6
regulat, conform standardului CEN EN 16636 (în mod ideal, în urma protocoalelor CEPA
Certified®).
7. Utilizatorii serviciilor de combatere a dăunătorilor din Europa se angajează să lucreze, oriunde și
ori de câte ori este posibil, doar cu companii profesioniste de combatere a dăunătorilor (în mod
preferențial companii Certificate CEPA®), ca fiind cea mai bună modalitate de a proteja casele,
întreprinderile și zonele învecinate de pericolele infestării și, prin aceasta, să contribuie la asigurarea
siguranței și bunăstării cetățenilor și / sau a angajaților; să promoveze standarde înalte de sănătate și
siguranță publică; și a prezerva mediul și biodiversitatea.
8. Organizațiile care reprezintă utilizatorii serviciilor de combatere a dăunătorilor din Europa se
angajează să sprijine membrii / rețelele lor să utilizeze doar companiile profesionale de
combatere a dăunătorilor (în mod preferențial, companii Certificate CEPA), ca fiind cea mai bună
modalitate de a proteja casele, întreprinderile și zonele învecinate de pericolele infestării și, prin
aceasta, să contribuie la asigurarea siguranței și a bunăstării cetățenilor și / sau a angajaților; să
promoveze standarde înalte de sănătate și siguranță publică; și să conserve mediul și biodiversitatea.