0219662
0219662
max 48h
Solicită Ofertă
Cepa Certified
Garanție 300%Persoane fizice
Garanție 300%Persoane juridice

Pachetele de servicii ale Companiei DDD® se adresează persoanelor fizice și juridice (cu domeniu de activitate alimentar și non-alimentar), cât și instituțiilor publice de stat.

Conform legislației în vigoare, prestarea serviciilor de dezinsecție și deratizare este OBLIGATORIE pentru toți agenții economici, iar periodicitatea lucrărilor este reglementată de OMS 119/2014, ART.50, literele a) si b) si ANRSC prin Ordinul 82/ 2015 (articolele 105 și 106), astfel::

1. Pentru unitățile sanitare (spitale, policlinici, etc), dezinsecția se prestează ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată pe lună, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 3 luni.

Pentru segmentul non-alimentar (școli, grădinițe, licee, primării, hoteluri, regii autonome, etc), dezinsecția se prestează ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 3 luni, iar deratizarea ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecție, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.

2. Pentru societățile cu capital privat, conform legislației în vigoare, prestarea serviciilor de dezinsecție și deratizare este OBLIGATORIE pentru toți agenții economici, iar periodicitatea lucrărilor este reglementată tot de ANRSC prin Ordinul 82/ 2015 (articolele 105 și 106), la fel ca la instituțiile publice de stat.

Firmele care nu efectuează operațiuni de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (d.d.d.) riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 8.000 lei, prevăzute în HG nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

Dincolo de obligativitatea efectuării periodice a procedurilor d.d.d., asigurarea unui mediu igienizat atât pentru angajați cât și pentru clienți reprezintă o necesitate și o dovadă de respect atât pentru ei cât și pentru mediul înconjurător.