Standard CEPA
 
header_sus

#coDDD B2B

Prima şi singura firma d.d.d. din România, certificată CEPA®

header_sus
header_sus
header_sus

CompaniaDDD pentru o studentie lipsita de grija insecticidului de toate zilelecertificat cepa

În septembrie 2018, Compania D.D.D. a devenit prima şi singură firma de pest management din România acreditată C.E.P.A.

Ne gasiti aici


Cum a început totul?


În aprilie 2018, am participat, în calitate de reprezentant oficial al A.N.O.D.D., la Adunarea Regională C.E.P.A., la Bruxelles. Astfel, ne-am înscris pe ruta de a deveni prima companie autorizată C.E.P.A. din România.


certificat cepa

Discuţiile în jurul standardelor de calitate a vieţii au fost aplicate şi serviciilor D.D.D. care încep să fie văzute că un însemn al sănătăţii publice şi nu că o necesitate inestetică şi despre care mai bine nu vorbim.


Domeniul combaterii dăunătorilor se schimbă. Nu mai suntem cei care prind şobolani - în prezent, este vorba de modul în care pot fi protejate bunurile şi sănătatea publică de la alergii la răspândirea bolilor, şi în care pot fi combătute probleme precum rezistenţa din ce în ce mai crescută a dăunătorilor la produsele biocide pe care le utilizăm.
Industria noastră doreşte creşterea profesionalismului, iar noul standard, împreună cu sistemul de certificare, asigură un punct de referinţă în acest sens.
spunea, în 2015, în cadrul Conferinţei de lansare a standardului şi sistemului aferent de ceritificare, dr. Peter Whittall de la Tripod Consulting, expert care a contribuit la dezvoltarea standardului încă din stadiul de idee (încă din anul 2010).


Scopul standardului

Standardul CEN EN 16636 şi a Certificarea CEPA® au aproape 10 ani vechime - dacă ne raportăm la acestea încă din stadiul de idei. Lansate oficial în 2015, scopul lor e să se asigure că toţi operatorii din domeniul controlului dăunătorilor pot avea că referinţă cel mai bun standard din Europa şi pot crea avantaje şi pentru clienţii lor.


Cum a început?

Punctul de pornire al standardului CEN EN 16636 a fost certitudinea că pe multe dintre pieţele europene există operatori care nu sunt pregătiţi şi care nu sunt la curent cu normele cele mai noi, produsele, dăunătorii care ne pot crea probleme mari tuturor.

Standardul CEN EN 16636 şi a Certificarea CEPA® au fost concepute că un sistem de protecţie atât pentru clienţi, cât şi că un sistem de motivare pentru companiile DDD. Urmărind existenţa siglei Certificat CEPA® ai confirmarea unui serviciu care are în vedere nu doar calitatea la care sunt livrate produsele dar şi felul în care acestea pot îmbunătăţi standardul de viaţă.

Standardul crează o conştientizare a valorii serviciilor D.D.D. pentru societate. De aceea, Confederaţia Asociaţiilor Europene pentru Managementul Dăunătorilor (CEPA) şi membrii săi au elaborat un standard european (EN) pentru industria de gestionare a dăunătorilor, în colaborare cu Institutul European de Standardizare (CEN).

Acest standard european specifică cerinţele, recomandările şi competenţele de bază în care companiile de servicii de management al dăunătorilor trebuie să opereze pentru a satisface nevoile clienţilor lor, indiferent dacă acestea sunt companii private, autorităţi publice sau public larg.


De ce e Standardul CEN EN 16636 şi Certificarea CEPA® sunt diferite faţă de alte standarde?

Pentru că are în vedere modul în care serviciile DDD sunt relevante şi importante la nivelul societăţii. În speţă, standardul urmăreşte implicaţiile dintre serviciile DDD şi sănătatea publică. Eliminarea dăunătorilor devine, din acest punct de vedere, un moment tardiv în intervenţie, focusul fiind acum pe partea de prevenţie. Pentru a putea asigura un stil de viaţă sănătos cu oraşe smart integrate aşa cum prevăd cele mai recente strategii de dezvoltare europene, prevenţia dăunătorilor trebuie eliminată nu din faşă (ci de la stadiul de idee). De aceea, o aliniere corectă şi pro-activă la cele mai recente metode de intervenţie, traininguri constante ale echipei, cooperare intersectorială şi poate trans-sectorială sunt pilonii de bază ai metodologiei de certificare.


Scurt istoric

În 2010, CEPA a început să dezvolte un standard care să clasifice companiile profesionale din domeniul combaterii dăunătorilor.

Bernard Montmoreau, preşedintele CEPA de la momentul respectiv explică: Acest lucru (n.a. standardul ) ne va permite să oferim în faţa publicului general o imagine pozitivă a rolului esenţial pe care îl are industria noastră la nivel european în ceea ce priveşte sănătatea publică, siguranţa alimentară, durabilitatea mediului şi importanţa economică. Reprezintă un element esenţial în cadrul eforturilor noastre de a ne proteja cetăţenii în mod responsabil.


Ce este CEPA?

Cu sediul la Bruxelles, CEPA este Confederaţia Asociaţiilor Europene pentru Managementul Dăunătorilor. Aceasta reprezintă la nivel european 25 de asociaţii profesionale naţionale şi regionale (2014) şi o industrie cu o cifră de afaceri de peste 3 000 de milioane de euro, generată de 10 000 de companii cu peste 40 000 de angajaţi. În plus faţă de asociaţii, membrii CEPA includ şi producătorii, distribuitorii şi companiile de servicii din Europa.

În colaborare cu asociaţiile locale de gestionare a dăunătorilor, CEPA creează o reţea de companii profesionale de gestionare a dăunătorilor din Europa, care să-şi demonstreze competenţa faţă de clienţi.

Astfel, clienţii sunt încurajaţi să apeleze doar la companiile CEPA Certified®. Acest lucru oferă un avantaj competitiv faţă de acele companii care nu au standardul.


În calitate de sponsori ai proiectului CEN, CEPA şi membrii săi doresc să se asigure că industria este recunoscută pentru o abordare responsabilă a gestionării dăunătorilor în toate ţările Uniunii Europene şi ale AELS.

Standardul ajută la menţinerea sănătăţii şi a igienei din societate prin conştientizarea valorilor pe care o companie ce oferă servicii de management al dăunătorilor, trebuie să le respecte. Iniţiativa oferă un sprijin important pentru produsele indispensabile pentru protecţia publicului, a clădirilor şi a întreprinderilor, dar care totuşi sunt sub presiunea măsurilor de restricţionare sau de dereglementare.


Ce înseamnă certificarea CEPA?

Lansat în martie 2015, standardul european de calitate pentru serviciile de gestionare a dăunătorilor (EN 16636) a fost elaborat de Confederaţia Asociaţiilor Europene pentru Managementul Dăunătorilor (CEPA) şi specifică cerinţele pentru asigurarea unei reduceri efective şi economice a daunelor provocate de dăunători, în scopul protejării sănătăţii publice, a proprietăţii şi a mediului. Companiile care obţin statutul de certificare CEPA sunt evaluate independent de auditori calificaţi şi cu experienţă, cu o cunoaştere aprofundată a industriei. Auditurile validează practicile într-un standard profesional clar pentru a se asigura că activităţile sunt livrate în siguranţă, în mod eficient şi în cadrul reglementărilor europene şi naţionale. Certificatele sunt emise şi detaliile companiei încărcate în baza de date a furnizorilor certificaţi CEPA pentru o demonstraţie de competenţă şi de conformitate cu cerinţele EN 16636.


Cum a luat naştere sistemul de certificare şi standardul CEN EN 16636?

Noul sistem de certificare este construit pe baza EN 16636, un standard european nou dezvoltat de industrie în colaborare cu experţi din cadrul institutelor naţionale de specialitate din Europa şi cu CEN, Biroul European de Standardizare.

Consultanţii care au lucrat la elaborarea să au strâns idei din întreaga Europă cu privire la modul în care trebuie să arate cea mai bună practică. Răspunsul unanim al celor din industrie cu privire la esenţa standardului a fost necesitatea relevanţei şi definirea serviciului de calitate.


De ce e recomandat să te conformezi standardului european?

Reputaţie crescută în rândul cetăţenilor. Sigla Certificat CEPA® trimite un mesaj puternic pentru că atunci când se apelează la serviciile unor companii care poartă sigla Certificat CEPA®, pot fi liniştiţi că acestea vor fi realizate corect şi în acord cu standardele de sănătate publică.

Calitatea serviciului prestat devine diferenţiator în nişă, devansând preţul şi îţi ajută compania să devină din ce în ce mai competitivă

Sigla Certificat CEPA® acţionează că referinţă unică şi de necontestat a calităţii: Ne dorim că acesta să devină simbolul adevăratului profesionalism, iar clienţii trebuie să caute această siglă de fiecare dată când aleg o companie în domeniul combaterii dăunătorilor. De exemplu, companiile care doresc să se conformeze standardului trebuie să fie evaluate la intrarea în sistem şi apoi la fiecare 18 luni.


Care sunt paşii auditului CEPA?

Pregătirea - o serie de criterii standard trebuie evaluate de către organismul de certificare pentru a determina cerinţele de audit. Durata tipică a unui audit este o zi; însă, anumiţi factori vor necesita o creştere a duratei acestei etape.


Auditul iniţial - Auditorii calificaţi evaluează compania de gestionare a dăunătorilor pentru dovezi care confirmă conformitatea cu cerinţele standardului. Dovezile pot fi sub formă de proceduri şi înregistrări documentate şi sunt evaluate prin examinarea echipamentului, a personalului de consultare şi a operaţiunilor de observare.


Raportul de audit


Acţiunea de corectare şi îmbunătăţire - Operatorul de gestionare a dăunătorilor va avea la dispoziţie trei luni pentru a răspunde oricăror neconformităţi descoperite şi pentru a pune în aplicare acţiunile corective adecvate.


Certificare şi folosirea logo-ului - Certificatele vor fi emise şi încărcate în baza de date CEPA. Certificarea este valabilă timp de trei ani. Utilizarea logo-urilor CEPA Certified® şi Bureau Veritas va fi acordată operatorilor certificaţi de gestionare a dăunătorilor.


Îndrumarea CEPA - Promovarea profesionalismul pe baza calităţii organizaţiei şi sensibilizarea clienţilor reprezintă punctele de referinţă în industria sănătăţii publice.


Audit de supraveghere - Un audit intermediar se efectuează de ambele părţi în termen de 18 luni de la evaluarea iniţială.


În cele din urmă, introducerea unui standard european şi dialogul pe care îl susţine o astfel de iniţiativă sporesc interacţiunea CEPA cu instituţiile europene şi cu toate celelalte părţi interesate, garantând servicii de calitate, în care respectarea normelor primează.

Compania D.D.D. reprezintă prima firmă românească certificată CEPA, fiind încă o dovadă că profesionalismul şi serviciile de calitate sunt cea mai bună carte de vizită.


În loc de concluzie

Sistemul de certificare se comportă că o garanţie pentru clienţi şi utilizatori casnici a faptului că societăţile sunt pe deplin calificate să combată toate speciile de rozătoare şi insecte şi că au experienţa necesară în domeniul combaterii dăunătorilor, al utilizării subtanţelor chimice şi în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa. Sistemul impune că personalul să se dezvolte încontinuu din punct de vedere profesional, asigurându-se astfel că este întotdeauna la curent cu cele mai noi tehnici şi evenimente din acest domeniu care se schimbă rapid.


În septembrie 2018, Compania D.D.D. a devenit prima şi singură firma de pest management din România acreditată C.E.P.A.

Ne gasiti aici

GARANTIE 300% Persoane Juridice

GARANTIE 300% Persoane Fizice